We help your cash flow
pobočka Praha
We help your cash flow
pobočka Brno
We help your cash flow
pobočka Olomouc
We help your cash flow
pobočka Ostrava
Alt Text

O nás

Jsme přední inkasní agentura úzce spolupracující s advokátní kanceláří Havel & Partners od roku 2007 a zabýváme se správou a vymáháním obtížně vymahatelných pohledávek v segmentu B2C i B2B.

Zaměstnáváme  více než 130 pracovníků na pobočkách v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě. Strategicky spolupracujeme s nejvýznamnějšími exekutorskými úřady, detektivními agenturami či terénními pracovníky.

Inkasní agentura Cash Collectors Servicing s.r.o. má oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Inkasní agentura Cash Collectors Servicing s.r.o. neposkytuje radu ve smyslu § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. Kontrolu nad inkasní agenturou Cash Collectors Servicing s.r.o. vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Služby

  • call centrum – komunikace s dlužníky / administrace výzev k úhradě
  • investigace – zjišťování majetku, osobních a majetkových vztahů, ovládající osoby, související obchodní vazby
  • mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím terénních pracovníků
  • mimosoudní dohody a soudní smíry
  • vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání klientova nároku
  • po pravomocném přiznání nároku bezodkladná exekuce
  • odkupy portfolií pohledávek

Náš tým

Klienti s kterými spolupracujeme