Havel & Partners a CASH COLLECTORS klientům společně zajišťují komplexní, kontinuální a vysoce efektivní proces správy a vymáhání pohledávek zahrnující zejména následující činnosti:

  • call centrum – komunikace s dlužníky / administrace výzev k úhradě
  • investigace – zjišťování majetku, osobních a majetkových vztahů, ovládající osoby, související obchodní vazby
  • mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím terénních pracovníků
  • trvalé úsilí o mimosoudní dohodu
  • vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání klientova nároku
  • po pravomocném přiznání nároku bezodkladná exekuce
  • odkupy portfolií pohledávek

map.png