Havel & Partners a CASH COLLECTORS v rámci své spolupráce dlouhodobě uplatňují následující společný přístup ke správě a vymáhání pohledávek:

  • stavíme na systematické práci v terénu a informační převaze nad dlužníkem
  • spolupráce terénní, právní a exekuční složky v reálném čase a bez jakéhokoli zdržení
  • perfektní znalost pohledávkových portfolií po právní i faktické stránce
  • spolupráce s institucionálními zahraničními investory a zahraničními právními kancelářemi dodržujeme mezinárodní standardy efektivity, reportingu i podnikatelské etiky
  • zázemí špičkové české advokátní kanceláře (více než 180 právníků, několik desítek studentů právnických fakult a více než 500 spolupracovníků) k dispozici pro všechny služby Cash Collectors – okamžitá podpora specialistů v relevantních oborech práva (insolvenční právo, finanční právo)

map.png