Náš tím

  • Daniel Zejda - riaditeľ skupiny Cash Collectors
  • Martin Ralbovský - riaditeľ inkasnej agentúry Cash Collectors
  • Jana Bartošková - súdne a exekučné vymáhanie ČR a SK
  • Roman Horák - finančný analytik
  • Martina Jurčíčková - manažér mimosúdneho vymáhania a operačného riadenia​

map.png