Havel & Partners a CASH COLLECTORS v rámci svojej spolupráce dlhodobo uplatňujú nasledujúci spoločný prístup k správe a vymáhaniu pohľadávok:

  • staviame na systematickú prácu v teréne a informačnú prevahu nad dlžníkom
  • spolupráca terénnej, právnej a exekučnej zložky v reálnom čase a bez akýchkoľvek zdržaní
  • perfektná znalosť pohľadávkových portfólií po právnej aj faktickej stránke
  • pri spolupráci s inštitucionálnymi zahraničnými investormi a zahraničnými právnickými kanceláriami dodržujeme medzinárodné štandardy efektivity, reportingu aj podnikateľskej etiky
  • zázemie špičkovej českej advokátskej kancelárie (viac ako 180 právnikov, niekoľko desiatok študentov právnických fakúlt a viac ako 500 spolupracovníkov) k dispozícii pre všetky služby Cash Collectors – okamžitá podpora špecialistov v relevantných oboroch práva (insolvenčné právo, finančné právo)

map.png